VKLJUČUJOČA ENAKOST

VERJAMEM VATE

Vključevanje ljudi z telesnimi in duševnimi motnjami v razvoju v delovno okolje

 

 

Projekt Vključujoča enakost – razvoj delovnih okolij za praktično usposabljanje ljudi z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

 

PRIJAZNA, VKLJUČUJOČA DRUŽBA

 

Živimo v času hitrih sprememb, ki nas neprestano potiskajo do meje naših zmožnosti in nas silijo k prilagoditvi. Ne samo, da v vsej naglici pozabljamo na druge, pozabljamo tudi nase. Soočamo se s paradoksom. Solidarnost in sočutnost postajata vedno bolj pomembni vrednoti, socialne razlike pa se kljub temu poglabljajo. Čas je, da se ustavimo in razmislimo o humanejših odnosov do soljudi in okolja in sprejmejo ničelno toleranco do nestrpne, segmentirane in neosveščene družbe.

Vključujoče delo je eno izmed področij, ki je pravica vseh ljudi. Tudi tistih z oviranostjo. Vsi smo lahko vključeni na način, da pripomoremo k boljši, pristnejši družbi.

Društvo Verjamem vate skozi prilagojena delovna okolja razvija delovna mesta za ranljivejše. Njegovo vodilo je, da je med delovno vključenimi in podjetjem, in nenazadnje družbo, vzajemen odnos.

Hvaležni so za izkušnjo vključujoče enakosti tudi za osebe z avtizmom. To so ljudje, ki hrepenijo po boljših odnosih, razumevanju in sprejetju. Pripravijo nas, da se ponižno ustavimo in pogledamo na svet še iz druge perspektive in jo sprejmemo kot možnost.

V naša delovna okolja je vključenih več oseb z avtizmom. Nekateri se ne želijo izpostaviti, drugi pa se tega razveselijo. Svoje aktivnosti vam na svetovni dan duševnega zdravja predstavljata Klara in Benjamin in vam sporočata, da uživata v delu in v odnosih, kjer je mnenje drugega spoštovano in sprejeto, pa čeprav je drugačno.

 

 

 

 

 

 


 

VKLJUČUJOČA ENAKOST: razvoj delovnih okolij za praktično usposabljanje ljudi z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

Celotna vrednost projekta: 112.751,68 €

Nepovratna sredstva MGTŠ: 81.255,68 €

Datum pričetka projekta: 5.9.2023

Datum zaključka projekta: 30.9.2024

 

Namen in cilj projekta: Projekt je namenjen socialnemu in delovnemu vključevanju invalidov in ranljivejših skupin ter zasledovanju ciljev Resolucije Evropskega parlamenta z dne 13.12.2022, ki opozarja, da imajo invalidi pravico do samostojnega življenja in ustreznih storitev na ravni skupnosti in ob tem poziva države članice, naj odpravijo institucionalno oskrbo za invalide ter preidejo na sistem, ki invalidom omogoča sodelovanje v družbi.

V projekt Vključujoč enakost bomo sprejeli osebe, ki so invalidi po Zakonu o socialnem vključevanju. Zanje bomo pripravili karierni načrt, jih praktično usposobili za delo ter na koncu projekta izdali Priročnik o zaposlitvi oseb z zmerno motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Razvili bomo novo delovno mesto za ljudi s PP ter zaposlili tri nove delavce: vodjo projekta, eno osebo iz ranljivejše skupine, ki je na trgu dela ter eno osebo z zmerno motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

sl_SISlovenian