Projekt – Ohranjamo in ustvarjamo

IME PROJEKTA: »Ohranjamo in ustvarjamo«

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN: http://www.eu-skladi.si/

TRAJANJE PROJEKTA: 19.09.2018 do 15.10.2019
STATUS: Zaključen.
FINANČNA PODPORA: Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

NAMEN:
Namen javnega razpisa za izbor operacij je sofinancirati projekte, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji.

IME PROJEKTA: »Ohranjamo in ustvarjamo«
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:Društvo Verjamem vate, socialno podjetje zaposljuje ranljive ljudi, ki potrebujejo znanja s področja višanja produktivnosti dela, komunikacije, osebnostnega razvoja, jačanja samopodobe in s tem tudi pridobivanja znanja za delo, ki ga opravljajo. S primernim mentorskim pristopom se bo povečala tudi njihova motivacija in proaktivno delovanje, kar bo seveda pozitivno vplivalo na njih ter posledično tudi na razvoj same dejavnosti socialnega podjetja. Glede na dejstvo, da večina zaposlenim pripada ranljivim skupinam, jim usposabljanja s področja komunikacije in digitalizacije nudijo možnost, da ohranijo obstoječa delovna mesta, krepijo lastne kompetence, s tem pa posledično zagotavljajo tudi trajni obstoj socialnega podjetja na trgu. Potrebno je okrepiti celotno ekipo za večjo stabilnost in trajnost podjetja. Z usmerjenim mentorskim pristopom bomo tako dvignili znanja in kompetence vseh zaposlenih v socialnem podjetju. Pri tem bomo krepili razvoj trgovine, ki zagotavljata finančno delovanje socialnega podjetja. Prav tako bomo z večjo prodajo omogočili kadrovsko okrepitev, saj bomo lahko zaposlili dodatno osebo. Trajno naravnanost projekta bo tako usmerjena k aktivaciji ranljivih skupin, ohranjanja oz. ustvarjanja novih delovnih mest, zmanjševanje socialne izključenosti.

sl_SISlovenian