Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov in GDPR

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je podjetje Društvo Verjamem vate, Ljubljanska cesta 104, 1230 Domžale.

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Upravljavec skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju Izjave, zbira naslednje osebne podatke:

Od obiskovalcev naše spletne trgovine (gost) zbiramo:

 • osnovne podatke: ime in priimek, firma (pravne osebe);
 • kontaktne podatke in podatke o komunikaciji z upravljavcem: e-poštni naslov, poštni naslov, telefonska številka, davčna številka (pravne osebe).

Od registriranih uporabnikov naše spletne trgovine zbiramo:

 • osnovne podatke: ime in priimek, firma (pravne osebe);
 • kontaktne podatke in podatke o komunikaciji z upravljavcem: e-poštni naslov, poštni naslov, telefonska številka, davčna številka (pravne osebe);
 • podatke o uporabi spletnega mesta (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) upravljavca.

 

 

 

Društvo Verjamem vate  bo obdelovalo vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 • vaše izrecne privolitve,
 • za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
 • na podlagi zakonitega interesa.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj za namene, za katere smo jih pridobili in jih ne bomo obdelovali za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili ti podatki zbrani. Društvo Verjamem vate zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

Obdelava na podlagi privolitve

Društvo Verjamem vate  bo na podlagi vaše privolitve obdelovalo vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • vaš e-naslov za pošiljanje e-poštnih sporočil z namenom obveščanja o akcijah izdelkov, o izobraževanjih, novostih, storitvah kot tudi dogodkih pri upravljavcu ali pri tretjih osebah;

V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete prek e-naslova info@lup-jeans.com.

Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti

Zbiramo osebne podatke, ki jih navedete ob naročilu v spletni trgovini, in ki jih potrebujemo za obdelavo in dostavo naročila:

 • Ime in priimek (fizične osebe) oz. podatki podjetja (za pravne osebe)
 • Naslov
 • E-naslov
 • Telefonska številka
 • Davčna številka (za pravne osebe)

Upravljavec te informacije posreduje tudi dostavnim službam, saj so potrebne za dostavo blaga kupcu.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa:

 • za zagotavljanje varnosti omrežja in varnosti informacijskega sistema.
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani spremljamo od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.

Pogodbeni obdelovalci in tretje osebe

Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati zgolj zaposleni v podjetju Društvo Verjamem vate in naši pogodbeni obdelovalci (storitev spletnega gostovanja, storitve informacijske tehnologije, izvajalci poštnih storitev), ki vaše osebne podatke obdelujejo izključno v imenu in v skladu s pisnimi navodili Društva Verjamem vate. Pogodbeni obdelovalci vaših osebnih podatkov ne smejo v nobenem primeru uporabiti za zasledovanje lastnih interesov.

Društvo Verjamem vate  vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.

Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje dlje, kot je treba za doseganje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Osebne podatke, ki jih Društvo Verjamem vate  obdeluje zaradi izvedbe pogodbe, hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani Društvo Verjamem vate  podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani Društvo Verjamem vate  do preklica vaše privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Društvo Verjamem vate  take podatke izbriše pred preklicem le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe bo Društvo Verjamem vate  vaše osebne podatke učinkovito in trajno zbrisalo ali anonimiziralo, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in pri ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Za zavarovanje vaših osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov 

Društvo Verjamem vate vam zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov:

 1. Pravica dostopa do podatkov

Od Društva Verjamem vate imate pravico dobiti potrditev ali Društvo Verjamem vate  obdeluje vaše osebne podatke, dostop do vaših osebnih podatkov in informacije v zvezi z obdelavo.

Na podlagi vaše zahteve vam bo Društvo Verjamem vate  zagotovilo eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo Društvo Verjamem vate zaračunalo pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov v višini 1€; v primeru pošiljanja kopij podatkov po e-pošti vam ne bomo računali nobenega stroška.

 1. Pravica do popravka

Od Društva Verjamem vate imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 1. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od Društva Verjamem vate imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 1. Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da Društvo Verjamem vate  omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, če npr. ne želite, da se podatki izbrišejo ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe.

 1. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, zahtevate od nas v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Če je tehnično izvedljivo imate pravico, da se ti osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

 1. Pravica do ugovora

Kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Društvo Verjamem vate. Društvo Verjamem vate  bo prenehalo obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, lahko obdelavi podatkov kadarkoli ugovarjate, upravljavec pa vaših podatkov v te namene ne sme več obdelovati.

Vašo zahtevo, pritožbo ali ugovor v zvezi s katerekoli od zgoraj navedenih pravic, lahko pošljete na naš e-naslov info@lup-jeans.com ali po pošti na naslov Društvo Verjamem vate, Ljubljanska cesta 104, 1230 Domžale.

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

sl_SISlovenian