Intervju Vesna Goršek

Intervju Vesna Goršek

Vesna je soustanoviteljica in direktorica društva Verjamem vate. Je nepogrešljiv člen, glavna motivatorka in srce društva, ki je noben izziv ne ustavi. Zanimalo nas je, kako doživlja vodenje in delo, ki ga predano opravlja že toliko let.

▫️Si bila vedno družbeno odgovorno usmerjena? Ali je to prišlo z leti?

Vedno sem rada pomagala ljudem. Če je nekdo v stiski ali v slabšem položaju, je pri meni vedno dobrodošel in deležen posebne pozornosti. Se pa držim pravila, da nikomur ne morem pomagati, če si pomoči v resnici ne želi oz. sam ne prosi za pomoč. To se dobro vidi pri starših, ki sem ji rodi otrok s kakršnokoli okvaro. Večinoma se zaprejo vase in le redko kdo želi interakcijo in pomoč s strani že izkušenih na tem področju. Verjetno tudi zaradi še vedno prisotne stigme.

▫️Kako izgleda biti vodja društva Verjamem vate?

Zelo kompleksno. Pravzaprav gre za način življenja. Ves čas lovim ravnovesje med poklicnim in zasebnim vidikom življenja. Učim se združevati in ločevati med enim in drugim in postavljati jasne meje. Potrebna so tudi raznovrstna znanja, fleksibilnost, potrebno je biti človek, znati prisluhniti in tudi slišati, veliko je preizkušanja različnih možnosti, rešitev. Treba je usklajevati več področij in poznati zakonodajo.

▫️Kaj vse obsega delo društva?

Pri nas se prepletajo: socialno podjetništvo, kjer moramo poleg sociale dosegati tudi vse elemente tržnega mehanizma (imeti je potrebno strokovna znanja s področja sociale in podjetništva), dnevni center za ljudi z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki ga sofinancira Občina Domžale (pri nas uporabniki bivajo od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00) ter osebna asistenca, ki jo izvajamo v okviru pridobljenega statusa izvajalca osebne asistence. Poleg tega izvajamo projekt Vključujoče enakosti – zaposlovanja in usposabljanja na delovnem mestu za ljudi, ki so invalidi po Zakonu o socialnem vključevanju, za katerega smo pridobili sredstva s strani Ministrstva za gospodarstvo.

Deležnikov v naših programih je veliko: uporabniki v dnevnem centru, uporabniki osebne asistence in njihovi starši, mentorji na delovnem mestu, osebni asistenti, prodajalci, šivilje, stranke, dobavitelji, … Pri vključevanju naših uporabnikov v delovno okolje sodelujemo tudi z Domom upokojencev Domžale, Knjižnico Domžale, Kavarno Vej’ca, podjetjem Meso Kamnik. Tukaj so še CSD, Zavod za zaposlovanje, URI Soča, Zavod Papilot in različne šole s katerimi sodelujemo.

▫️Kje vidiš prednosti društva in kje posebnosti?

Bolj kot to kakšno pravno – organizacijsko obliko imamo registrirano, je pomembno, da smo nepridobitna in neprofitna organizacija. Pridobitno dejavnost opravljamo le kot dopolnilno, saj s tem pripomoremo h kakovostnejšemu izvajanju vseh nepridobitnih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru društva. Hkrati pa smo tudi neprofitni, kar pomeni, da svoj morebitni presežek prihodkov nad odhodki porabimo izključno za doseganje namenov in ciljev organizacije ter ga ne delimo med ustanovitelje, člane oziroma druge osebe.

Pred kratkim smo uspeli pridobiti tudi status NVO, ki deluje v javnem interesu – na področju invalidskega varstva. To nam pomeni temelj delovanja in nam odpira nova vrata pri vzpostavitvi programov za ranljivejše skupine.

▫️Kaj te najbolj žene, da vztrajaš v vlogi vodje in direktorice?

Vsekakor naši mladostniki iz dnevnega centra. Ko jih vsak dan vidim kako zavzeto in pripadno hodijo v dnevni center in na delo, ki jim je dodeljeno, vsak dan znova ugotovim, da je vredno.

Je pa tudi nekaj stvari, ki jih ne sprejemam: gledanje z viška na sočloveka, držanje fige v žepu in posmehovanje ljudem. To želim spremeniti. Verjamem v to, da je potrebno človeka sprejeti takšnega kot je in ga ne obsojati za vsako malenkost, ki jo izgovori. To je še posebno opazno pri ljudeh z avtistično motnjo. Družba jih raje izloči, kot da bi si vzela čas za njih, jim prisluhnila in jih poskušala razumeti ter jim pomagati. Ker nenazadnje so to čudoviti ljudje, in tako kot od vseh, se tudi od njih lahko veliko naučimo.

▫️Si že bila na tem, da obupaš?

Ja, večkrat. Pravzaprav vsako leto na koncu leta in začetku novega, ko se je potrebno boriti za obstoj preko raznih razpisov in programov. Ni me strah zame in za moj obstoj, resnično hudo pa mi je za vse ljudi, ki so pri nas našli varnost in zaupanje, da jim lahko pomagamo pri njihovi samouresničitvi. Ko spoznaš vse te težke zgodbe, ki jim dnevno slediš, se nekaj premakne v tebi. Meni se to zgodi vsak dan.

▫️Kje so največji izzivi društva?

Kapitalističen, neizprosen tržni mehanizem in individualnost posameznika, ki je nastala s tem. Vsak skrbi samo zase. Ni povezovanja in sodelovanja. Družba je otopela, hočemo še in še. Ne zavedamo se minljivosti, ki nas neprestano spremlja. Minljivi pa smo vsi. Kam bomo odnesli vse to, kar smo nagrebli skozi življenje?

Največji izziv za nas je, kako pokazati ljudem, da si zaslužimo njihovo pozornost?

Da imamo dobre in kvalitetne izdelke, ki jih je vredno kupiti. Kako pridobiti njihovo zaupanje in vračanje k nam?

▫️Na katere dosežke si najbolj ponosna?

Smo med prvimi registriranimi socialnimi podjetji in prvo socialno podjetje v Domžalah. Ta status smo uspeli aktivno obdržati vsa ta leta. Res ni lahko združiti vseh potrebnih znanj in izkušenj iz sociale in podjetništva. Velikokrat se zgodi, da nalog ne moreš delegirati sodelavcem, ker nimajo znanja in izkušenj, ali pa delajo na drugih področjih.

▫️Kaj si se v teh letih naučila od mladostnikov iz ranljivih skupin?

Spoznala sem, da so to ljudje, ki so vredni vzajemnega odnosa. Da jih je čudovito imeti ob sebi. Njihova pristnost, srčnost in preprostost so vrline, ki lahko obogatijo vsakega človeka.

Mirne vesti lahko rečem, da so zelo razbremenjujoči v delovnih odnosih. Učijo te potrpežljivosti in medsebojnega razumevanja. Delovna klima v organizacijah, ki jih vključujejo, je prav posebna, povezovalna in sodelujoča.

Skratka, so čudoviti ljudje.

▫️Kaj želiš sporočiti svetu?

Ne podcenjujte drugačnosti, pristopite in se ji zazrite v oči, kajti nikoli se ne ve, kdaj lahko drugačnost doleti tudi vas. In, če vas doleti, vam polagam na srce: dovolite si biti ranljivi, saj iz ranljivosti zraste moč. Boli, ampak je vredno in tudi bolečina enkrat popusti.

Hvala Vesna, da si nam predstavila društvo in velika hvala za vse, kar ustvarjaš za boljši jutri.

Ekipa “Verjamem vate”

Share this post


sl_SISlovenian